Fastigheten

Fastigheten består av fyra byggnader och finns på Södra Järnvägsgatan 52 på Östernäs i Ljusdal. De två huvudbyggnaderna benämns Hantverkshuset respektive Onyxhuset och inrymmer kontors-, handels- och utbildningslokaler. Det finns två Kontorshotell, ett i vardera byggnad. Fastigheten innefattar även två magasin med lagerlokaler (kallförråd).

Fastigheten är centralt belägen och har goda parkeringsmöjligheter och närhet till allmänna kommunikationer vid Resecentrum (tåg- och bussstation).

Söker du lokaler?

Kontakta

Peter Svender
Telefon: 070-345 99 60

Service-/Felanmälan

Under kontorstid

(Mån-Fre 07-16)
Ring våra fastighetsskötare
Fastighetsservice i Tallåsen AB,
Anders Bergquist, 070-216 95 57

Akut felanmälan efter kontorstid

(vardagar 16-07 och helger)
Ring Securitas Tel: 0771-50 60 90